12. a 13. 10. 2012 - volby

Něco málo k volbám

V pátek a v sobotu 12. a 13. října fotbalová klubovna na Rejtech tradičně posloužila jako volební místnost pro voliče z Rejt, Pěčína a Hrádku. Ze 311 zapsaných voličů přišlo volit 96, což odpovídá celostátnímu průměru. Ty, kdo budou v příštích letech řídit naše kraje, se rozhodla zvolit právě asi třetina oprávněných voličů.
Vybíralo se z kandidátek 18 stran a uskupení, každý volič mohl na vybraném archu ještě zakroužkovat 4 kandidáty, kterým dává přednost. To také většina voličů u nás udělala. Komise měla hlasy spočítané rychle, problémy nebyly, pouze jeden neplatný hlas. Výsledky jsme odevzdali na obecním úřadu už krátce po 15. hodině, mezi prvními. Voličům děkujeme za účast, zvoleným krajským zastupitelům (už kvůli sobě) přejeme mnoho sil a dostatek energie do práce.
Sejdeme se opět při prezidentských volbách v lednu 2013. To si, doufám, nenecháte ujít

Pro čtenáře rejtských stránek (a předtím pro volební komisi) vše zapsala Dáša Cepková.