30. 4. 2013 - Stavění máje - komentář

 Pozvánka  Komentář  Fotografie 

LoupáníOpět i letos jsme se rozhodli, že postavíme májku. Již v neděli jsme se sešli na hřišti a vyrazili jsme pro májku do lesa. Pokáceli jsme jeden z označených stromů a po částečném odstranění větví jsme májku vynesli z lesa a Po těžké práci jsme se museli posilnitnaložili ji na dvě káry a odtáhli jsme jí na hřiště.
V úterý jsme se sešli na hřišti chvíli po třetí hodině odpolední. Začali jsme loupat kůru. Dále jsme připravili věnec a opravili špičku. To se již okolo májky sešlo hodně Rejťáků. Zdobení májky Děvčata nazdobila májkujsme opět svěřili děvčatům. Májka byla brzy připravena.
Kolem sedmé hodiny večerní jsme začali májku stavět, standardním způsobem. Po pár minutách májka stála na svém místě. Zbývalo již jen májku dostatečně obsypat zemí. Zem jsme prokládali kameny a dostatečně jsme je hutnili. Na závěr jsme kolem májky natlouklyA už šla nahoru kůly. V tuto chvíli jsme mohli uvolnit hadice, které zajišťovaly májku ve svislé poloze, vše uklidit a věnovat se společné zábavě. Jelikož tradice říká něco o májovém polibku pod rozkvetlou třešní, dojeli jsme jako obvykle pro Už stojívětev kvetoucí třešně. V blízkosti hřiště se žádná třešeň nenachází, takže to řešíme každým rokem alespoň takto provizorně.
Následující zábava pokračovala až do ranních hodin. Stavění máje se zúčastnilo rekordní počet Rejťáků, bylo nás více než 130. Až do svítání vydrželo více než 20 Rejťáků. Většinou jsme vítali ranní sluníčko v komornějším obsazení (4 - 6). Během dne a večera nán naštívili i čarodějnice a černokněžník. Doufáme, že tato skvělá účast předznamenala, že i na dalších akcích by mohlo být vice účastníků, než tomu bylo v předcházejících letech.
SK Rejta děkuje všem, kteří se zúčastnili přípravy, zdobení a stavění májky.