Sportovní klub Rejta - Historie

Sportovní klub Rejta byl založen dne  24. září 2003 valnou hromadou (30 přítomnými členy) jako dobrovolné sdružení občanů (Rejt a okolí), sportovních a tělovýchovných oddílů, které svou činnost v současné době převážně provozuje na území obce Trhové Sviny, Rejta.
  
  SK Rejta je od 10. listopadu 2003 řádně registrován u Ministerstva vnitra ČR jako dobrovolné občanské sdružení, dále je od 6. ledna 2003 členem Českého svazu tělesné výchovy a je též zaregistrován u ČBSTO. Dále byl klub členem Českomoravského fotbalového svazu,- a to od 12. července 2005, (ukončeno 31. 12. 2012) a členem ČASPV od 21.12.2008. Obě členství byly ukončeny na základě rozhodnutí valné hromady našeho klubu.

   Sídlem SK Rejta je sportovní areál fotbalového hřiště na Rejtech, o které se v současné době klub stará, a kde také probíhají převážně veškeré akce konané sportovním klubem.

 

 

Zde je hřiště SK Rejta