Sportovní klub Rejta - Kulturní dům Rejta

 Do 31.3.2012 nemá SK Rejta v pronájmu Kulturní dům na Rejtech.