Sportovní klub Rejta - Současnost

Sportovní klub pořádá dnes již tradiční akce, které doplňuje novými. Účast na jednotlivých akcích má vzestupnou tendenci, za což všem děkujeme. 

Trocha čísel a faktů:

   SK Rejta je členem ČBSTO (Českobudějovická sportovní a tělovýchovná jednota).


Stav členů vždy k 31.12. daného roku:
 

Rok Oddíl fotbalu Oddíl sportu pro všechny Nezařazeni do žádného oddílu Celkem
2007 41 46 20 111
2008 41 46 35 122
2009 34 0 157 191
2010        180
2011        
2012        
2013
   
2014    
2015    
2016    
2017    
2018    
2019    
2020    

 Výkonný výbor je nyní obsazen takto:

 Předseda: Jiří Stodolovský ml.
 Místopředseda (jednatel):  Dagmar Cepková
 Hospodář (finanční):  Ladislav Hruška
 Revizní komise:  František Weisfeit

                                                   

Valné Hromady SK Rejta: 

za rok konaná dne Program Zpráva o
činnosti
Plán činnosti
na nový rok
Hospodaření
a rozpočet
Zápis Usnesení
2008 21. 03. 2009 Zde Zde Zde Zde Zde Zde
2009 12. 03. 2010 Zde Zde Zde Zde Zde Zde
2010 08. 04. 2011 Zde Zde Zde  Zde  Zde Zde 
2011 06. 04. 2012            
2012